Event Summary
Final Standings
Bracket
Qualifications
 
SAANOUNI Makrem0
Contest 1 (19 Oct 9:30)
KINJO Yoshitsune4
 
JOMAND Guillaume, Paul, Marie
BYE
 
STOYKOV Ivan Damev
BYE
 
PEDCHENKO Victor O
BYE
 
GAJIC Vladimir
BYE
 
JUSUFAGIC Jadranko
BYE
 
HAAPA-AHO Heikki
BYE
 
ARAKELYAN Hakob
BYE
 
TONOYAN Razmik3.5
Contest 9 (19 Oct 9:35)
MAKHAMBETOV Sungat0.5
 
METREVELI Nodar
BYE
 
JEON Hopyo
BYE
 
CHBANI Radouane
BYE
 
CAISIN Vadim
BYE
 
HODHODI ABKENAR Behnam
BYE
 
VAKHAVIAK Aliaksandr
BYE
 
ISAEV Evgenii
BYE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Round of 16
 
 
KINJO Yoshitsune3
 
Contest 1 (19 Oct 9:55)
 
JOMAND Guillaume, Paul, Marie1
 
 
 
STOYKOV Ivan Damev3
 
Contest 2 (19 Oct 9:40)
 
PEDCHENKO Victor O1
 
 
 
GAJIC Vladimir0
 
Contest 3 (19 Oct 9:45)
 
JUSUFAGIC Jadranko4
 
 
 
HAAPA-AHO Heikki1
 
Contest 4 (19 Oct 9:50)
 
ARAKELYAN Hakob3
 
 
 
TONOYAN Razmik3
 
Contest 5 (19 Oct 10:00)
 
METREVELI Nodar1
 
 
 
JEON Hopyo0
 
Contest 6 (19 Oct 10:25)
 
CHBANI Radouane4
 
 
 
CAISIN Vadim1
 
Contest 7 (19 Oct 10:05)
 
HODHODI ABKENAR Behnam3
 
 
 
VAKHAVIAK Aliaksandr0
 
Contest 8 (19 Oct 10:10)
 
ISAEV Evgenii4
 
 
 
 
BYE
HAAPA-AHO Heikki
 
BYE
VAKHAVIAK Aliaksandr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarterfinals
 
 
 
 
KINJO Yoshitsune0
 
 
 
Contest 1 (19 Oct 10:30)
 
 
 
STOYKOV Ivan Damev4
 
 
 
 
 
 
 
JUSUFAGIC Jadranko0
 
 
 
Contest 2 (19 Oct 10:35)
 
 
 
ARAKELYAN Hakob4
 
 
 
 
 
 
 
TONOYAN Razmik4
 
 
 
Contest 3 (19 Oct 10:40)
 
 
 
CHBANI Radouane0
 
 
 
 
 
 
 
HODHODI ABKENAR Behnam0.5
 
 
 
Contest 4 (19 Oct 10:45)
 
 
 
ISAEV Evgenii3.5
 
 
 
 
 
 
 
HAAPA-AHO Heikki4
Repechage Contest 1 (19 Oct 11:25)
JUSUFAGIC Jadranko0
 
VAKHAVIAK Aliaksandr4
Repechage Contest 2 (19 Oct 11:30)
HODHODI ABKENAR Behnam0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semifinals
 
 
 
 
 
 
 
 
STOYKOV Ivan Damev1
 
 
 
 
 
 
 
Semifinal Contest 1 (19 Oct 11:00)
 
 
 
 
 
 
 
ARAKELYAN Hakob3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TONOYAN Razmik0.5
 
 
 
 
 
 
 
Semifinal Contest 2 (19 Oct 11:05)
 
 
 
 
 
 
 
ISAEV Evgenii3.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAAPA-AHO Heikki4
Bronze Medal Contest 1 (19 Oct 19:09)
STOYKOV Ivan Damev0
 
VAKHAVIAK Aliaksandr3
Bronze Medal Contest 2 (19 Oct 19:16)
TONOYAN Razmik1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finals
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARAKELYAN Hakob1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Medal Contest (19 Oct 19:23)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISAEV Evgenii3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ranking
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISAEV Evgenii
 
ARAKELYAN Hakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAAPA-AHO Heikki
 
 
 
VAKHAVIAK Aliaksandr
 

Legend
Abbreviation Meaning
Bib Bib number
BYE winner, advance to next round without competing
Sponsors