Country Information
CHN
CHN - People's Republic of China
Teams: 2
Athletes: 34

Athlete List
Name Date of Birth Gender Height (cm) Weight (kg) Event List
BAO Yudan 18 Dec 1989 Women Savate Women's Assaut -70kg
CAI Wei 29 Nov 1991 Men Wushu Men's Sanda -60kg
GUO Yunfei 28 Jun 1991 Women Taekwondo Women's Kyorugi Team
HOU Yuzhuo 14 Nov 1987 Women Taekwondo Women's Kyorugi Team
HUANG Cuiping 16 Jun 1991 Women Judo Women's Team
HUANG Jianglin 22 Aug 1981 Women Kendo Women's Individual
HUANG Yingqi 06 Jan 1987 Men Wushu Men's Taolu - Taijiquan & Taijijian All-Round
JIN Shuaiwu 14 Mar 1988 Men Wushu Men's Sanda -90kg
LI Chen 16 May 1997 Women Taekwondo Women's Kyorugi Team
LI Hong 18 Dec 1988 Women Karate Women's Kumite -50kg
LI Jianfang 22 Mar 1993 Women Wushu Women's Taolu - Taijiquan & Taijijian All-Round
LI Qian 06 Jun 1990 Women Boxing Women's -75kg
LI Xiangdong 13 Mar 1989 Women Judo Women's Team
LIU Xia 27 Feb 1990 Women Wushu Women's Taolu - Changquan, Jianshu, Qiangshu All-Round
LIU Yongshi 19 Feb 1990 Women Fencing Women's Foil Individual
MA Jianfei 29 Jul 1984 Men Fencing Men's Foil Individual
MA Sisi 26 Jun 1988 Women Judo Women's Team
P.R. CHINA Women Taekwondo Women's Kyorugi Team
P.R. CHINA Women Judo Women's Team
SI Hai Juan 18 Oct 1993 Women Boxing Women's -51kg
WANG Yun 29 Aug 1988 Women Taekwondo Women's Kyorugi Team
WEI Chen 14 Feb 1992 Women Judo Women's Team
WU Jingyu 01 Feb 1987 Women Taekwondo Women's Kyorugi Team
WU Zonglin 12 Jul 1990 Men Boxing Men's -49kg
XU Anqi 23 Jan 1992 Women Fencing Women's Epee Individual
YANG Junxia 02 May 1989 Women Judo Women's Team
YANG Liang 28 Dec 1986 Men Savate Men's Combat -60kg
YANG Yang 24 Jan 1993 Women Muaythai Women's -54kg
YU Lei 25 Jul 1991 Men Wushu Men's Taolu - Changquan, Daoshu, Gunshu All-Round
YUAN Xuetao 19 Aug 1990 Women Wushu Women's Sanda -60kg
ZHANG Hua 18 Oct 1990 Women Taekwondo Women's Kyorugi Team
ZHANG Jinglei 04 Nov 1993 Men Muaythai Men's -71kg
ZHANG Zhe 02 Dec 1994 Men Boxing Men's -91kg
ZHAO Minggang 30 May 1988 Men Boxing Men's -75kg
ZHU Min 11 May 1988 Women Fencing Women's Sabre Individual
ZUO Peipei 29 Jan 1987 Women Wushu Women's Sanda -52kg
Sponsors